Monday, September 11, 2006


Sukma Posted by Picasa


Mejeng sareng Kang Konjen RI sa atosna ngarayakeun gempungan anjang sono Thanks giving di Naples Florida Posted by Picasa


Ngajak ulin barudak.., memang aya resep oge, maranehna teu bisa nyumputkeun ka helokannana waktu ninggali pakean sing sarua hurung....., pajar teh:" The ladies with a lot of gold". Posted by Picasa


Ari atos hoby atuh kedah di kumahakeun.., dunia tari muguh nu jadi pang beberah manah, komodeui lamun pas reuinian jeung sa angkatan...., beuuuuu! Posted by Picasa

Monday, December 19, 2005


Exclusive...Fine dining.................. Posted by Picasa

LOvely Zen Sushi combination for you and Her......

It's such Great night to have dinner with some one .....who love with exciting experience at Zen Steak,Seafood, and Sushi. Zen is The way how to think of your Mind and far away from ocean and land, arrive into nice quite fresh garden farm somewhere........., to find hight Quality of life and society .
Here we are with another word has been rise to continue to serve our special genuine creatifities of our food production and service.....Rebirth and again.............


zen menu picture............., Posted by Picasa

Thursday, July 28, 2005


Kadang kita bosen sama sekeliling yang gitu2 aja..., ya kali2 contak2 temen yang jauh di sana..., chat .., sebenarnya kerjaan malas, tapi asik sih ..he..he.. Posted by Picasa


Gue sama yayang gue..., lagi mejeng di kakinya bulung galudanya USA. Posted by Picasa


Jalan2 emang hobi gue..., walau doku nipis..., gak peduli.. emang gue pikirin.... Posted by Picasa


Waktu gue lagi kangen sama Grand bell di DC.., So gue peluk tuh bell sepuasnya..... he..he.. Posted by Picasa


Neng Sukma ..., lagi bengong Posted by Picasa

Sunday, June 19, 2005


Key largo Florida......., Posted by Hello


Sushi Bar and Asian Grill Posted by Hello


Di 90 Mile menuju Nagri Cuba-Key West Posted by Hello


enjoyed cruise line.jpg Posted by Hello

Saturday, June 11, 2005


Oeking On Self defend Fighting Sword.....,  Posted by Hello

Wednesday, May 25, 2005


Kang Oeking Kamana wungkul atuh juragan teh..? dayeuh suwung taya papayung, nagri mukti tapi teu jadi bati, ngaheruk mikiran pileumpangeun keur anak incu, naha masih keneh kitu monyet beureum ngawuluku gadean somah, nu teu wasa calutak da ka uger ku pamali..... beu !!!!, somah ....gera obah atuh paradigma.....hampura kuring tacan bisa melaan. Posted by Hello


Hallo Neng Sukma... Kumaha damang? Posted by Hello


Asep Oeking keur jadi juri bowling...late night Posted by Hello

Thursday, May 12, 2005


Seto Sang & Big Mark...., Respect each other that is..... BUSHIDO !!!!!! Posted by Hello